הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 63016-07-18

02 אפריל 2019
לפני: כב' ה שופט מוסטפא קאסם

התובע
סאלח אבו עואד
ע"י ב"כ: עו"ד ג'מיל עבוד

-

הנתבעת
מדיקל סיטי בע"מ
ע"י המנכ"ל: מר ליאב סויסה

פסק דין

1. במהלך הדיון שהתקיים ביום 2.4.19, הודיעו הצדדים כדלקמן:
"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מסכימים כי התביעה בגין פיצויי הלנה, פיצוי בגין אי מסירת מסמכים ופיצוי בגין דמי אבטלה תידחה.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין י פסוק לפשרה, לאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לאחר ששמעתי את הצדדים ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,500 ₪.
כמו כן ובנוסף, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪.
הסכומים הנקוב ים לעיל ישול מו לתובע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.

4. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.

ניתן היום, כ"ז אדר ב' תשע"ט, (03 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .