הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 61618-06-18

27 מאי 2019
לפני: כב' ה שופט מוסטפא קאסם

התובע/
הנתבע שכנגד
עבד אלקאדר מוחמד חמו
ע"י ב"כ: עו"ד עדאל אבו עאקל

-

הנתבע/
התובע שכנגד
אסד סעיד אסעד זועבי
ע"י ב"כ: עו"ד אמיל זועבי

פסק דין

1.        במסגרת הדיון שהתקיים ביום 27.5.19 , הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
" אנו מודיעים לבית הדין כי אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים הן בתביעה העיקרית והן בתביעה שכנגד. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 3,000 ₪ ל- 20,000 ₪, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מבקשים דן יחיד.
התובע מתחייב לא להביא בפני צד ג' פרטים כלשהם אודות הסדר זה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה".
             להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2.         לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק הן בקשר לתביעה העיקרית והן בקשר לתביעה שכנגד , לאחר ששמעתי את הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבע/התובע שכנגד לשלם לתובע/הנתבע שכנגד סך של 12,500 ₪ .
כמו כן, הנני מחייב את הנתבע/התובע שכנגד לשלם לתובע/הנתבע שכנגד שכ"ט עו"ד בסך של 2,700 ₪.
הסכומים הנקוב ים לעיל ישולמו לתובע/הנתבע שכנגד תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, החל מ היום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה ב ירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
4.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"ג אייר תשע"ט, (28 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .