הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 59793-10-17

לפני:

כב' השופט מוסטפא קאסם
נציג ציבור (עובדים): מר אריה להב
נציג ציבור (מעסיקים): מר עזמי תחאוחו

התובע
מוחמד ג'יג'יני
ע"י ב"כ: עו"ד מאיס ג'יג'יני

-

הנתבעת
בורגראנץ'
אורגד ח.ש.ן בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד יצחק פישר

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורין, דמי חגים, פדיון חופשה, דמי הבראה, דמי חגים ופיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה.
2.        במסגרת הדיון שהתקיים היום, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
התביעה לתשלום פיצוי בגין עוגמת נפש, פגיעה בשם הטוב וכן בתביעה לפיצוי בגין אי מתן לעובד ופיצויי הלנה, נדחות.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
3.         לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי נפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ולאחר ששמענו את הצדדים ובהתאם לסמכות נו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אנו מחייב ים את הנתבעת לשלם לתובע, לצרכי פשרה, סך של 22,000 ₪ , לפי החלוקה שלהלן:
א. סך של 10,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
ב. סך של 10,000 ₪ בגין יתר הסעדים.
ג. סך של 2,000 ₪ בגין הוצאות משפט.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
כמו כן, ובנוסף לס ך של 22,000 ₪, הנתבעת תמסור לתובע מכתב לשחרור כל הכספים שנצברו עבורו בחברת הביטוח הראל (כולל תגמולים חלק עובד ומעסיק וכן הסכום שהופרש בגין פיצויי פיטורים) וזאת תוך 14 יום .
4. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
5.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, י' שבט תשע"ט, (16 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר עזמי תחאוחו
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

מר אריה להב
נציג ציבור מעסיקים