הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 58813-03-18

לפני

כב' הנשיא מירון שוורץ

התובע:
הרצל גואטה
ע"י ב"כ עו"ד א ריק שלו

-

הנתבע:
דראושה עיזאת דאהר
ע"י ב"כ עו"ד הייתם דראושה

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפני כב' הרשמת לובנא תלחמי-סוידאן ביום 12/9/18 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"לאחר ששמענו את דברי בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין אפס עד לסכום של 10,000 ₪, ע"י שופט משופטי בית הדין.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנחנו מסכימים שכל סכום שייפסק ישולם לפקודת ב"כ התובע עו"ד אריק שלו, אשר יישלח לכתובת ב"כ התובע ברח' החילזון 5 רמת גן.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבע".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק , ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך כולל של 6,000 ₪ (ברוטו) .
הנתבע יפעל לביצוע פסק הדין בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין, באמצעות בא כוחו כמפורט בהסכמות הצדדים, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
התובע רשאי להמציא לנתבע, בתוך 15 יום מקבלת פסק הדין, תאום מס מפקיד השומה בדבר שיעור המס שיש לנכות מן הסכום האמור, שאם לא כן, ינוכה מס מלא כמתחייב על פי דין.
בנסיבות העניין, כל צד ישא בהוצאותיו.
3. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום, ז' תשרי תשע"ט, (16 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מירון שוורץ, נשיא