הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 58205-02-20

לפני:

כב' הנשיא מירון שוורץ

התובע
יגאל אלמגור
ע"י ב"כ: עו"ד אלכס וייג

-

הנתבעת
נילית בע"מ ח.פ 511357169
ע"י ב"כ: עו"ד אפרת דויטש

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 13.9.2020 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"א. אנחנו מסכימים שיינתן בתיק זה פסק דין לפשרה, ע"י שופט משופטי בית הדין, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים, ובין רצפה של 50,000 ₪ לתקרה של 120,000 ₪ . ב"כ הצדדים יגישו סיכומים קצרים אשר לא יעלו על 2 עמודים, ללא צירוף מסמכים.

ב. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין.

ג. אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.

ד. עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.

ה. לא ייפסק שכר טרחה ו/או הוצאות".

להסכמת הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בחומר המצוי בתיק, לרבות סיכומי הצדדים ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א ל חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אני מחייב את הנתבעת, לשלם לתובע סך של 80,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים וסך נוסף של 1 6,000 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה, וזאת בתוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בהתאם להסכמת הצדדים, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ' תשרי תשפ"א, (08 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .