הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 55741-05-16

לפני:

כב' הנשיא מירון שוורץ
נציג ציבור (עובדים): מר מחמוד ג'בארין
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' איריס קליין

התובעת
סימה מולר
ע"י ב"כ: עו"ד אריק שלו

-

הנתבעת
רשת נאות מרגלית ע.ר 580362911
ע"י ב"כ: עו"ד גלעד אזולאי

פסק דין

לבקשת הצדדים כי נפסוק לפשרה, ללא נימוקים, מתוקף סמכותנו לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, ולאחר שעיינ ו בכל החומר המצוי בתיק, אנו קובעים כדלקמן –

הנתבעת תשלם לתובעת סך של 7,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים וכן סך נוסף של 14,000 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה שהועמדו להכרעה במסגרת ההסדר הדיוני: הבראה, פנסיה ופיצוי על פי חוק עבודת נשים. התביעה בגין יתר רכיבי התביעה, נדחית, בהתאם למוסכם.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת סך של 3,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

פסק הדין יבוצע בתוך 30 ימים ממועד קבלת ו, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל. אופן ביצוע התשלום יהיה בהתאם למפורט בהסדר הדיוני.

האגרה ככל ששולמה, תוחזר ע"י המזכירות לב"כ התובעת בכפוף לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) התשס"ח-2008 ובשיעור ככל שנקבע בתקנות אלה.

ניתן היום, י"ח טבת תשע"ט, (26 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר מחמוד ג'בארין
נציג עובדים

מירון שוורץ, נשיא
אב"ד

גב' איריס קליין
נציג מעסיקים