הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 52431-10-17

לפני:
כב' השופט מוסטפא קאסם

נציג ציבור (עובדים): מר אריה דקל
נציג ציבור (מעסיקים): מר יעקב בר-אל

התובע
זאהר עזאיזה
ע"י ב"כ: עו"ד דועא הרייש

-

הנתבעת
מובילי צפון הארץ בני סעיד בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד הייתם דראושה

פסק דין

1.        במסגרת הדיון שהתקיים ביום 20.5.19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים בצירוף תחשיבים.
התובע יגיש סיכומים בצירוף תחשיב מטעמו עד ליום 20.6.19.
הנתבעת תגיש סיכומים בצירוף תחשיב מטעמה תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי ותחשיב התובע.
הצדדים יוכלו לצרף לסיכומיהם כל מסמך שירצו.
ימי הפגרה באים במניין הימים.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי נפסוק לפשרה, לאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לרבות הסיכומים, ולאחר ששמענו את הצדדים ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע סך של 45,000 ₪ .
מהסכום הנקוב לעיל, יש לנכות את הסכום שנצבר בקרן הפנסיה מנורה, בגין פיצויי פיטורים בלבד.
את היתרה יש לשלם לתובע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
היה והסכום לא ישולם במועדו, הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. כמו כן, על הנתבעת למסור לתובע מכתב לשחרור כל הכספים שנצברו עבורו בקרן הפנסיה מנורה (כולל תגמולים ופיצויים) וזאת תוך 21 יום.
4. בנוסף, הנתבעת תשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪ וזאת תוך 30 יום.
5. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
6. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"ד תשרי תש"פ, (23 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

מר אריה דקל
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

מר יעקב בר-אל
נציג ציבור מעסיקים