הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 50794-09-17

לפני:

כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים) : מר ג'ואד אגבאריה
נציג ציבור (מעסיקים) : מר זאב גולדנברג

התובע
ניזאר דוח'אן
ע"י ב"כ: עו"ד טארק ספדי

-

הנתבע
חביב ח'ורי
ע"י ב"כ: עו"ד מנהל חורי

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפנינו ביום 20/06/2019 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שבית הדין יתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 0 ₪ עד לסכום של 10,000 ₪, וזאת לאחר סיכומים בעל פה קצרים כעת.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה הנטענת וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבע מכל סוג שהוא.
אנו מבקשים שפסק הדין יינתן לאחר שהנתבע יגיש לבית הדין דיסק הכולל את ההקלטות אשר נטענו וזאת בתוך 7 ימים מהיום."

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אנו מחייבים, את הנתבע לשלם לתובע סך כולל של 6,500 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ט, (11 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_________________ ___________________ ____________________
מר אגבאריה ג'ואד לובנא תלחמי סוידאן מר זאב גולדנברג
נציג ציבור עובדים שופטת נציג ציבור מעסיקים