הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 48091-07-17

28 ינואר 2019
לפני:

כב' השופט מוסטפא קאסם
נציג ציבור (עובדים): מר מימון אבוקרט
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' איריס קליין

התובעים

  1. ESHAG EISA ABDELGHANI ADAM
  2. ABDELRAHAMAN KHA MOHAMED

ABBAS

-

הנתבעים

  1. דוגל ייזום והשקעות בע"מ
  2. חב' מקיפי מרום 300 בע"מ
  3. מר סויטאת פאדי

פסק דין

1. התובעים הגישו תביעה בה ביקשו לחייב את הנתבעים בתשלום סכומים שונים בגין שכר עבודה, פיצוי בגין מתן הודעה לעובד, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה שבועית, דמי חגים, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, קרן השתלמות, שי לחג, תוספת ותק, תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין, פיצוי בגין פיטורין שלא כדין ופיצויי הלנה.

2. במסגרתה הדיון שהתקיים היום, הגיעו באי כוח הצדדים להסדר שלהלן:

"מבלי שצד מודה בטענות משנהו אנו מסכימים להסדר שלהלן:
א. הנתבעת מס'1 תשלם לב"כ התובעת שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ וזאת תוך 30 יום, תמורת חשבונית מס כדין.
ב. באשר לנתבעים 1ו- 2, אנו מסכימים כי יינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק שינוע בין 25,000 ₪ ל- 30,000 ₪ כפיצויי פיטורים נטו, שישולם בשני תשלומים חודשיים שווים ורצופים, הכל בהסתמך על כתבי בי – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת העדויות.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה.
מובהר בזאת כי הסך הנ"ל הנו מבלי שצד מודה בטענות משנהו".

להסכמות באי כוח הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

3. לאור כל האמור לעיל, ובשים לב להסכמות באי-כוח הצדדים, ולאחר שעיינו במכלול החומר שבתיק, אנו מחייבים את הנתבעים 2 ו- 3 ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך כולל של 27,000 ₪ נטו.
הסכום ישולם בשני תשלומים שווים ורצופים, כאשר התשלום הראשון ישולם עד ליום 25.2.2019 והתשלום השני ישולם עד ליום 25.3.2019.
כמו כן, אנו מחייבים את הנתבעת מס' 1 לשלם לב"כ התובעים שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ וזאת תוך 30 יום מהיום.
היה וסכום כלשהו לא ישולם במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

4. בנסיבות העניין, מזכירות בית המשפט תחזיר לתובעים את האגרה ששולמה, למעט האגרה בסכום המינימלי.

מר מימון אבוקרט
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

גב' איריס קליין
נציגת ציבור מעסיקים

ניתן היום, כ"ב שבט תשע"ט, (28 ינואר 2019), בהעדר הצדדים.