הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 4522-03-18

לפני:

כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים): מר אלי אבוטבול
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' איריס קליין

התובעת
לילא אבו ג'בל
ע"י ב"כ: עו"ד ג'ולאן אבו סאלח

-

הנתבעים

  1. גולאן האפי לנד למשחקים בע"מ, ח.פ. 513820522
  2. זיאד מדאח
  3. בושרה מדאח

ע"י ב"כ: עו"ד נביה חנג'ר

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפנינו ביום 03/02/2020, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שבית הדין ייתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 10,000 ₪ עד לסכום של 30,000 ₪, כשהתביעה כנגד הנתבעים 2 ו- 3, תדחה.
אנו מסכימים שלפני מתן פסק הדין כמפורט לעיל, הצדדים יגישו סיכומים בכתב שלא יעלו על 4 עמודים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בית- דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום וביום 4.3.19, ללא צורך בשמיעת עדויות וזאת לאחר הגשת סיכומים בכתב כאמור.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת. "

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. סיכומי התובעת הוגשו ביום 1/3/20 . סיכומי הנתבעים הוגשו ביום 5/6/20.
3. אי לכך, התביעה כנגד הנתבעים 2 ו- 3, נדחית.
4. לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לרבות סיכומי הצדדים, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אנו מחייבים, את הנתבעת 1 לשלם לתובעת סך כולל של 25,000 ₪.
כמו כן, על הנתבעת 1 לשלם לתובעת סך של 2,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
הסכומים הנקוב ים לעיל ישול מו לתובעת תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה ו ריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ו כ"ו סיוון תש"פ, (18 יוני 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_________________ ___________________ ____________________
מר אלי אבוטבול לובנא תלחמי סוידאן גב' איריס קליין
נציג ציבור עובדים שופטת נציגת ציבור מעסיקים