הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 44948-06-16

לפני:

כב' השופטת אורית יעקבס
נציג ציבור (מעסיקים) מר זאב חיות

התובע
אלכסיי קזין ת.ז XXXXXX767
ע"י ב"כ עו"ד יאיר ארן
-
הנתבעת
פלקסטרוניקס (ישראל) בע"מ ח.פ 512933045
ע"י ב"כ עו"ד רוני סנדר

פסק דין

1. בתאריך 30/1/18, יומיים לאחר שהסתיימה ישיבת ההוכחות הראשונה במהלכה נחקר התובע, על תצהיר עדותו הראשית ויומיים לפני המועד ב ו היתה מתוכננת להתקיים ישיבת ההוכחות השניה, בה היו מתוכננים להחקר שישה מבין שבעת עדי הנתבעת (כאשר לשם חקירת העדה האחרונה נקבע מועד נפרד בשל אילוצים הקשורים בה) ,הגישו הצדדים "הודעה על הסכמה דיונית" ובה נכתבו הדברים הבאים:
"הצדדים מתכבדים להודיע לבית הדין הנכבד כי הגיעו להסכמה כמפורט להלן:

  1. לסילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים האחד כנגד השני ולהפך, יפסוק בית הדין בתיק לפשרה וללא נימוקים לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט וזאת לאחר סיכומים קצרים בע"פ שיערכו בדיון ביום 1/2/18.
  2. הסכום שייפסק יהיה בין 25,000 ₪ לבין 70,000 ₪.

לא יפסקו הוצאות מכל מין וסוג שהוא ו/או שכ"ט בנוסף לסכום שיפסק בטווח האמור לעיל.
3. כל רכיבי התביעה ילקחו בחשבון בעת מתן פסק הדין פרט לרכיב הלנת השכר מידי חודש אשר נדחה בהסכמת הצדדים.
4. הסכום שיפסק יפוצל כך ש- 80% ממנו יירשם כפיצויי פיטורים מוגדלים ו- 20% הנותנים ישולמו בתוספת מע"מ כדין כשכיר טרחת ב"כ התובע.
5. הנתבעת תעביר למשרדי ב"כ התובע טופס 161 מתוקן תוך 14 ימי עסקים ממועד מתן פסק הדין והתובע יפנה לרשויות המס וימציא לנתבעת אישור בדבר שיעור המס החל על התשלום.
6. התשלום לתובע יבוצע תוך 40 יום מהמועד בו ימציא התובע לנתבעת אישור תאום מס כאמור לעיל.
7. שכר הטרחה כאמור בסעיף 4 ישולם בהמחאה לפקודת עו"ד יאיר ארן וזאת תוך 21 יום ממועד מתן פסק דין וזאת כנגד חשבוניות מס אשר תשלח ישירות לנתבעת בסמוך לאחר ביצוע התשלום".

2. ביה"ד נתן תוקף של החלטה להסכמות הנ"ל ובהתאם לכך התייצבו באי כח הצדדים, בביה"ד, ביום 1/2/18 וסיכמו בע"פ ובהרחבה את טענותיהם .
לפיכך ובהתאם להחלטה שניתנה בסיום הדיון שהתקיים ביום 1/2/18, ניתן פסק דיננו כעת.

3. לאחר שעיינו בכלל החומר שבתיק, לרבות כתבי הטענות וה תצהירים ( הם על נספחיהם), פרוטוקול הדיון מיום 8/1/17 ובפרוטוקול ישיבת ההוכחות מיום 28/1/18 וכן לאחר שהאזנו לסיכומי הצדדים, החלטנו לחייב את הנתבעת לשלם לתובע, לסילוק מלא מוחלט וסופי של כל טענות ותביעות הצדדים זה מזה, את הסכומים הבאים:
א. סכום של 30,000 ₪ בגין פיצו יים מוגדלים.
ב. סכום של 6,000 ₪ בצירוף מע"מ כשכ"ט עו"ד.

הסכומים הנ"ל ישולמו בהתאם להסכמות אליהן הגיעו הצדדים וכפי שאלו פורטו בסעיפים 5-7 להודעתם על הסכמה דיונית.

4. למניעת תקלות יובהר, הברור מאליו והוא שישיבת ההוכחות הקבועה ליום 26/2/18, מבוטלת.

ניתן היום,כ' בשבט תשע"ח, (5 בפברואר 2018), בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית, שופטת

מר זאב חיות
נציג ציבור (מעסיקים)