הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 44545-05-17

לפני:

כב' השופט מוסטפא קאסם
נציגת ציבור (עובדים) : גב' נגה בוטנסקי
נציג ציבור (מעסיקים) מר יעקב בר-אל

התובע
זיאד פרחאן שלאלפה
ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד סואלחה

-

הנתבעת
בית האריזה פיתוח ערבות הירדן אגש"ח מ.מ. 570056242
ע"י ב"כ: עו"ד ישראל ליכטנשטיין

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורין, חלף הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, דמי חגים, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, דמי כלכלה, הפרשי שכר מינימום, מענק שנתי וקרן השתלמות.
2.        במסגרת הדיון שהתקיים היום ה- 24.1.19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 0 ל- 25,000 ₪, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
             להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
3.         לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי נפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לאחר ששמענו את הצדדים ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע סך של 20,000 ₪ .
כמו כן, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע, שכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪.
הסכומים הנקוב ים לעיל ישולמו לתובע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
4. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
5.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים בדואר, כמקובל.
ניתן היום, י"ח שבט תשע"ט, (24 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' נגה בוטנסקי
נציגת ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

מר יעקב בר-אל
נציג ציבור מעסיקים