הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 43757-02-18

לפני:

כב' השופט מוסטפא קאסם

התובע
יוסף עזרא
ע"י ב"כ: עו"ד ווג'די פ אבו אלהיג'א

-

הנתבעת
יחזקאל מורד בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד יריב שפרונג

פסק דין

1.        במסגרת הדיון שהתקיים ביום 28.3.19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים ותחשיבים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
התובע יגיש מטעמו סיכומים בצירוף תחשיב עד ליום 15.5.19.
הנתבעת תגיש סיכומים בצירוף תחשיב מטעמה תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי התובע.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
             להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2.         לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לרבות הסיכומים והתחשיבים שהוגשו ולאחר ששמעתי את הצדדים ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע, על דרך הפשרה, סך כולל של 60,000 ₪ .

כמו כן, לצרכי פשרה, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,000 ₪.
הסכומים הנקובים לעיל ישול מו לתובע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית, החל מה יום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
4.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים בדואר, כמקובל.
ניתן היום, ח' אלול תשע"ט, (08 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .