הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 42855-12-19

לפני:
כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור(עובדים): מר סאלם חסן

התובעת
הייב סאמיה
ע"י ב"כ: עו"ד מואייד הייב

-

הנתבעת
מועצה מקומית טובא-זנגריה
ע"י ב"כ: עו"ד נידאל עואודה

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפנינו ביום 13/01/2020, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"בהמלצת בית הדין, אנו מסכימים שבית הדין יפסוק בתיק לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, וזאת לאחר הגשת סיכומים קצרים בכתב מטעם הצדדים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת.".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. סיכומי התובעת הוגשו ביום 17/1/21 . סיכומי הנתבעת הוגשו ביום 31/1/21 .
3. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לרבות סיכומי הצדדים , ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 30,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובעת תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
4. בנוסף, על הנתבעת לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪, אשר ישולם תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ו שבט תשפ"א, (08 פברואר 08 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

____________________ ___________________
מר סאלם חסן לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור עובדים שופטת