הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 37901-01-17

לפני:

כב' השופטת רויטל טרנר
נציגת ציבור (עובדים) : גב' נגה בוטנסקי
נציג ציבור (מעסיקים): מר יוסף אלול

התובע
שאדי אסבניולי
ע"י ב"כ: עו"ד כמאל כמאל

-

הנתבעת
ג'ולי יהלומים ותכשיטי בע"מ, ח .פ. 513452308
ע"י ב"כ: עו"ד בתריס בתריס

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 16/1/19 הודיעו הצדדים כדלקמן:
           "לאחר ששמענו את המלצת בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי בית הדין, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט , ללא נימוקים, ביחס לתביעה העיקרית – בנוגע לרכיבים: פיצוי פיטורים, הפרשי שכר, הבראה וחופשה, וביחס לתביעה שכנגד – עד לסכום של 20,000 ₪.
אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי–דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כלשהי כנגד משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה .
התיק יועבר למתן פסק דין.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה.
אנו מסכימים כי מנכ"ל הנתבעת יציג לבית הדין את המוצגים שצולמו ושצילומיהם צורפו לתצהיר וזאת לצורך המחשה ומבלי להודות בכל טענה".
             להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי נפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, (לרבות זה שהוגש), ובהתאם לסמכות נו לפסוק לפשרה פסק הדין בתיק יינתן לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים, תשלם הנתבע ת לתובע את הסכומים הבאים :
א. פיצויי פיטורים בסך 74,500 ₪.
ב. שכר בסך 9,000 ₪.
ג. פדיון חופשה בסך 12,700 ₪.
ד. הבראה בסך 8,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל מיום קבלת פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
ניתן היום, כ"א שבט תשע"ט (27 ינואר 2019) , בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

________________ __________________ ________________
גב' נגה בוטנסקי רויטל טרנר, שופטת מר יוסף אלול
נציגת ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעסיקים)