הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 34414-08-18

לפני:

כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע
אוסאמה אבו חנאנה
ע"י ב"כ: עו"ד פראס קובהא

-

הנתבעת
גלים-חקל יזמות ויישומים בע"מ , ח.פ. 513247742
ע"י ב"כ: עו"ד שמואל גלנץ

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפני ביום 23/09/2019 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שבית הדין ידון בהליך כדן יחיד, ושיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 15,000 ₪ עד לסכום של 23,000 ₪ כולל שכ"ט עו"ד.
אנו מסכימים שכל סכום אשר ייפסק, ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים. אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע."

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה, ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק , ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 21,000 ₪, לפי הפירוט הבא:
א. סך של 19,500 בגין כלל רכיבי התביעה.
ב. סך של 1,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
הסכום הכולל הנקוב לעיל ישולם לתובע ב- 5 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, הראשון עד ליום 26/10/19, וכל 26 לחודש העוקב עד לפרעון מלא, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ו אלול תשע"ט, (26 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת