הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 33583-06-17

לפני:

כב' השופטת רויטל טרנר
נציג ציבור (עובדים): מר אלי אבוטבול
נציגת ציבור (מע סיקים): גב' איריס קליין

התובע
פואז מוחמד
ע"י ב"כ: עו"ד פיראס חנא

-

הנתבע
הייב אוסאמה
ע"י ב"כ: עו"ד ויסאם גנאים

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפנינו ביום 29/5/19 הודיעו הצדדים כדלקמן:
           "אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי בית הדין, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים, בסכום שבין: 30,000 ₪ ל-50,000 ₪, ובנוסף שכר טרחה לפי שיקול דעת בית הדין.
כמו כן, אנו משאירים לשיקול דעת בית הדין את הקביעה האם הסכום ישולם בתשלומים ובכמה תשלומים.
אנו מסכימים כי ככל ובית הדין יקבע תשלומים, וככל והנתבע לא יעמוד בתשלום אחד מבין התשלומים, יקבע בפסק הדין כי כל סכום פסק הדין יועמד לפירעון מידי.
אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי–דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות .
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כלשהי כנגד משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה .
התיק יועבר למתן פסק דין.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
             להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכות נו לפסוק לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ישלם נתבע מס' 2 לתובע סך של 11,000 בגין פיצויי פיטורים וסך של 26,000 ₪ בגין זכויות סוציאליות.
3. הסכומים הנקובים בסעיף 2 לעיל ישולמו בחמישה תשלומים חודשיים, שווים ועוקבים, כאשר מועד התשלום הראשון תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין. במידה ונתבע מס' 2 לא יפרע את אחד התשלומים במועד, יעמוד לפירעון מיידי כל סכום פסק הדין בניכוי התשלומים שישולמו עד לאותו מועד.
4. בנוסף, ישלם נתבע מס' 2 לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 6,000 ₪, תוך 30 ימים מהיום.
ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ט, (30 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אלי אבוטבול
נציג ציבור (עובדים)
רויטל טרנר, שופטת
גב' איריס קליין
נציגת ציבור (מעסיקים)