הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 32144-09-18

לפני:
כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים): מר ג'וזי נתב
נציג ציבור(מעסיקים): מר גד פרנק

התובע
עמית בורנשטיין
ע"י ב"כ: עו"ד נדב אבידור

-

הנתבעים
1. ש.א.ש צפון והעמקים אבטחה בע"מ
ח.פ. 512019779
2. אילנית אורלי אלתר
3. הדר בר
4. מנחם בר
ע"י ב"כ: ד.כסלו ספקטור

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפנינו ביום 01/07/2020, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, שהוא עד 85,000 ₪ וזאת לאחר הגשת סיכומים מטעם הצדדים.
בנוסף, אנו מסכימים שהתביעה כנגד הנתבעים 2-4, תדחה.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בית - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין וללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע."

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. סיכומי התובע הוגשו ביום 27/8/20 וסיכומי הנתבעים הוגשו ביום 31/8/20 .
3. לפיכך, התביעה כנגד הנתבעים 2 עד 4, נדחית.
4. לאור הסכמת הצדדים לפיה בית הדין יפסוק לפש רה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לרבות סיכומי הצדדים, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אנו מחייבים את הנתבעת 1 לשלם לתובע סך כולל של 68,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מ היום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
5. בנוסף, על הנתבעת 1 לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪, אשר ישולם תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
6. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ה אלול תש"פ, (14 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_________________ ___________________ ____________________
מר ג'וזי נתב לובנא תלחמי סוידאן מר גד פרנק
נציג ציבור עובדים שופטת נציג ציבור מעסיקים