הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 31096-05-17

לפני:

כב' הנשיא מירון שוורץ

התובע
חוסאם אגבאריה
ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד לוטפי

-

הנתבעת
שחר פלסט בע"מ ח.פ 513393447
ע"י ב"כ: עו"ד רונית בר-אור הופרט

פסק דין

1. ביום 3.6.2018, ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים לפיה "...מבקשים כי כב' בית הדין ידון בהליך כדן יחיד ויפסוק בו על דרך הפשרה, מכוח הוראות סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], התשמ"ד- 1984, ללא נימוקים, זאת בהתבסס על החומר המצוי בתיק וכן על מסמכים וטיעונים בכתב אותם יהיו רשאים הצדדים להגיש..".

בנוסף, הסכימו הצדדים כי לאחר קבלת הטיעונים, ימנה בית הדין מומחה מטעמו לצורך הגשת חוות דעת תחשיבית. בהמשך, תוקנה הסכמה נוספת זו, לאור המלצת בית דין מיום 17.8.2018 לפיה, יערוך בית הדין בעצמו ולעצמו את התחשיבים הדרושים, על מנת לחסוך לצדדים הוצאה כספית משמעותית וזמן נוסף. ההסדר תוקן בהחלטה מיום 4.9.18.

2. לפיכך, בהתאם להסכמת הצדדים כי אפסוק לפשרה כדן יחיד ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לרבות סיכומי הצדדים והמסמכים אשר צורפו להם, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, הנני קובע כדלקמן:

א. הנתבעת תשלם לתובע סך של 85,800 ₪ בגין פיצויי פיטורים. הסכום ישולם על דרך שחרור כספי הפיצויים שנצברו עבור התובע בקופות (ככל שנצברו) , והשלמתם עד לסכום האמור.
ב. הנתבעת תשלם לתובע סך נוסף של 178,032 ₪, בגין יתר רכיב התביעה. מסכום זה יקוזז סך של 114,0 96 ₪ אותם כבר שילמה הנתבעת לתובע כהפרשי שכר .
ג. ככל שכספי התגמולים אשר נצברו בקופות – חלק מעסיק וחלק עובד, במהלך תקופת עבודתו של התובע , טרם שוחררו על ידי הנתבעת, עליה להמציא לתובע מכתב שחרור. למען הסר ספק מובהר כי הסכום שיש לשלם בהתאם לסעיף ב' לעיל , הינו בנוסף לסכום התגמולים שנצבר בקופות כאמור לעיל .
ד. הנתבעת תשלם לתובע סך של 8,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
4. תשלום הסכומים לעיל ומשלוח מכתבי השחרור יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין .
5. האגרה ששולמה בהליך תוחזר ע"י המזכירות לב"כ התובע, בכפוף לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות (התשס"ח-2008 ובשיעור ככל שנקבע בתקנות אלה.

ניתן היום, ז' כסלו תשע"ט, (15 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מירון שוורץ, נשיא