הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 29941-05-18

לפני: כב' ה שופט מוסטפא קאסם

התובע
ניסים לוי

-

הנתבעים
1.עאטף מנאסרה
2. חברת נייס קליין 2015 מסחר ושיווק בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שאדי ג'בארין

פסק דין

1. לפניי תביעה לתשלום פיצויי פיטורין, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, דמי הבראה והוצאות .
2.        במסגרת הדיון שהתקיים ביום 27.12.18, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
" לסילוק סופי ומוחלט של טענות הצדדים האחד כלפי משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
3.         לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לאחר ששמעתי את הצדדים ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 30,000 ₪ בשלושה תשלומים חודשיים שווים ורצופים כאשר התשלום הראשון ישולם עד ליום 1.2.19 ואילו התשלום השני עד ליום 1.3.19 ואילו התשלום השלישי עד ליום 1.4.19.
היה ותשלום כלשהו לא ישולם במועדו, הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל, בצירוף פיצוי בסך של 2,500 ₪ .
4. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
5.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, ב' שבט תשע"ט, (08 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .