הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 24146-05-15

11 פברואר 2018
לפני:

כב' השופט מוסטפא קאסם
נציגת ציבור (עובדים) גב' יהודית שמעוני
נציג ציבור (מעסיקים) מר יעקב רוב

התובעת
תגריד עבסאוי
ע"י ב"כ: עו"ד סרי חורייה

-

הנתבעת
רדיו א-שמס בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אליאס אבו זלף

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום שכר עבודה, תמורת הודעה מוקדמת, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ובהעדר שימוע, שכר עבודה, הפסד השתכרות ודמי הסתגלות, דמי הבראה, פדיון חופשה, דמי חגים, פיצוי בגין אי הפרשה לקרן השתלמות, פיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה ופיצויי פיטורין.
2.        במסגרת הדיון שהתקיים ביום 30.10.17 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים קצרים.
ברור לנו כי הפסיקה תתייחס לרכיבים המפורטים בסעיף 45 (ב+ג+ד+ה+ ו+ז+ח+ט+י"א+י"ב). יתר רכיבי התביעה נדחים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כשלהי כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
התובעת תגיש סיכומים מטעמה עד ליום 15.11.17.
הנתבעת תגיש סיכומים מטעמה תוך 15 יום מיום קבלת סיכומי התובעת.
לאחר הגשת הסיכומים יינתן פסק דין.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

3. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי נפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לאחר ששמענו את הצדדים, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט , אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 30,000 ₪ .
מובהר בזאת כי הפיצוי הנ"ל, הינו בנוסף לכל הסכומים שנצברו עבור התובעת בקרן הפנסיה מגדל מקפת.
כמו כן, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪.
הסכומים הנקובים לעיל ישולמו לתובע ת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
4. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
5.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים בדואר, כמקובל.
ניתן היום, כ"ו שבט תשע"ח, (11 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' יהודית שמעוני
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

מר יעקב רוב
נציג ציבור מעסיקים