הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 21285-05-18

לפני:

כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע
פארס נסאר
ע"י ב"כ: עו"ד אוסאמה ח 'טיב

-

הנתבעת
יש עולם קפה בע"מ - גרג קפה, ח.פ. 515245710
ע"י ב"כ: עו"ד שלומי אל נבוגן

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפני ביום 4/3/19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"אנו מסכימים שבית הדין ידון בהליך כדן יחיד, ושיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות, וזאת לאחר הגשת סיכומים בכתב אליהם רשאים הצדדים לצרף מסמכים.
הצדדים מבקשים להגיש סיכומים בכתב תוך 30 ימים, כל צד.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות הצדדים, האחד כנגד השני".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. סיכומי התובע הוגשו ביום 26/3/19 .
סיכומי הנתבעת הוגשו ביום 5/5/19 .
3. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיי נתי בכל החומר שבתיק , לרבות סיכומי הצדדים והמסמכים אשר צורפו להם, ובהתאם לסמכות י לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אני מחייב ת את הנתבע ת לשלם לתובע סך של 37,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ו אייר תשע"ט, (31 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת