הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 21028-08-18

לפני: כב' ה שופט מוסטפא קאסם
נציג ציבור (עובדים): מר דוד לוי
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' איריס קליין

התובעת/הנתבעת שכנגד
א.י.מ סלים הובלות והסעות בע"מ ח.פ 514884071
ע"י ב"כ: עו"ד נאיל מסאלחה

-

הנתבע/התובע שכנגד
עמאר מחמוד חסן עואודה
ע"י ב"כ: עו"ד אמל מזאוי

פסק דין

1.        במסגרת הדיון שהתקיים ביום 5.2.2020, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, בשני התיקים שבכותרת, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, עד 115,000 ₪ לטובת העובד, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כשלהי כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
העובד יגיש סיכומים מטעמו עד ליום 5.3.2020.
החברה תגיש סיכומים מטעמה תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי העובד.
לסיכומים הצדדים יכולים לצרף כל מסמך שירצו.
לאחר הגשת הסיכומים יינתן פסק דין המתייחס לשני התיקים שבכותרת.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2.       לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי נפסוק לפשרה, לאחר שעיינו בכל החומר שב שני התיקים שבכותרת, לרבות הסיכומים שהוגשו ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אנו מחייב ים את החברה (התובעת/הנתבעת שכנגד) לשלם לעובד (הנתבע/התובע שכנגד) על דרך הפשרה סך של 55,000 ₪ .
לצרכי פשרה בלבד , הסכום שלעיל ישולם לפי הפירוט שלהלן :
11,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים .
37,000 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה וזכויות סוציאליות .
2,000 ₪ בגין הוצאות משפט.
5,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
הסכומים הנקובים לעיל ישול מו לעובד תוך 3 0 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"ח תמוז תש"פ, (20 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר דוד לוי
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט, סגן הנשיא

גב' איריס קליין
נציגת ציבור מעסיקים