הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 16118-12-16

לפני:

כב' הנשיא מירון שוורץ

התובע
(הנתבע שכנגד)
פאדי אבו סנה
ע"י ב"כ: עו"ד חיידר זועבי ואח'

-

הנתבעת
(התובעת שכנגד)
מנטה הובלות בע"מ ח.פ 039103718
ע"י ב"כ: עו"ד עודת אללה אחמד ואח'

פסק דין

1. לבקשת הצדדים כי אפסוק לפשרה כדן יחיד , ללא נימוקים, בתביעה ובתביעה שכנגד, בהתאם למפורט בהסדר הדיוני ומתוקף סמכותי לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, ולאחר שעיינ תי בכל החומר המצוי בתיק, אני קובע כדלקמן –

א. הנתבעת תשלם לתובע סך של 18,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים וסך נוסף של 45,000 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה (הסכום הינו לאחר קיזוז חלק התביעה שכנגד שמצאתי לנכון להביא בחשבון) . סכום פיצויי הפיטורים ישולם על דרך שחרור כספי הפיצויים שנצברו עבור התובע בקופות ו השלמתם עד לסכום האמור, ככל שיהיה בכך צורך.
ב. בנוסף, תשחרר הנתבעת לבעלות התובע את מלוא כספי התגמולים שנצברו עבורו בקופות – חלק עובד וחלק מעסיק.
ג. הנתבעת תשלם לתובע סך של 5,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

2. תשלום הסכומים לעיל ומשלוח מכתבי השחרור יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

3. האגרה ככל ששולמה, תוחזר ע"י המזכירות לב"כ התובע ולב"כ התובעת שכנגד, בהתאמה, בכפוף לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) התשס"ח-2008 ובשיעור ככל שנקבע בתקנות אלה.

ניתן היום, י"ח טבת תשע"ט, (26 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מירון שוורץ, נשיא