הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 13903-02-19

לפני כב' הרשם אביעד אברגיל

התובעים:

  1. סריס עומר
  2. סריס ניזאר

ע"י ב"כ עו"ד שי קרבצקי

-

הנתבעת:
מ.מ. כאוכב יזמות והשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ג'ואד סנעאללה

פסק דין

1. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה בתיק זה, וזאת כעולה מאישור המסירה מיום 21/2/19. על-אף קבלת הדרישה כאמור, לא הוגש כתב הגנה למרות שהמועד שהוקצה לכך חלף.

2. ביום 8/4/19 הגישו התובעים בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, אשר הועברה לתגובת הנתבעת. ביום 29/5/19 הוגשה בקשה מוסכמת להארכת מועד הגשת כתב ההגנה. באותו היום ניתנה החלטה לפיה כתב ההגנה יוגש עד ליום 28/6/19.

3. משלא הוגש כתב ההגנה במועד , ביום 1/7/19 ניתנה החלטה לפיה על התובעים להודיע מה מבוקשם באשר להמשך ההליכים בתיק.
התובעים הודיעו רק ביום 18/7/19 כי אף שהתבקשו על ידי הנתבעת לתת את הסכמתם להארכת מועד הגשת כתב ההגנה ביום 1/7/19, בקשה להארכת מועד כאמור לא הוגשה לתיק בית הדין, וכן לא הוגש כתב ההגנה. משכך, ביקשו הם כי יינתן פסק דין בהעדר הגנה. בקשתם זו הועברה לתגובת הנתבעת עד ליום 25.7.2019. משהנתבעת לא הגיבה כלל עד ליום 31.7.2019, ניתן פסק דין זה.

4. בנסיבות אלה, לאור האמור בכתב התביעה ובבקשת התובעים מיום 18/7/19, אני מחייב את הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים את הסכומים כדלקמן:

לתובע 1 – סריס עומר :

א. סך של 15,660 ₪ בגין פיצויי פיטורים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 15,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 30,553.25 ₪ בגין גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 12,339.50 ₪ בגין אי-ביצוע הפקדות לפנסיה , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה. סך של 14,137.5 ₪ בגין העדר או-ביצוע הפקדות לקרן השתלמות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ו. סך של 12,597.6 ₪ בגין פדיון חופשה שנתית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. סך של 3,685.5 ₪ בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ח. סך של 5,000 ₪ בגין אי מתן הודעה לעובד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ט. סך של 10,000 ₪ בגין פיצוי סטטוטורי בשל הפרת תיקון 24 לחוק הגנת השכר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

י. סך של 6,960 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

לתובע 2 – סריס ניזאר :

א. סך של 15,660 ₪ בגין פיצויי פיטורים, בצירוף פיצוי הלנת פיצויי פיטורים כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 15,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 30,553.25 ₪ בגין גמול שעות נוספות ועבודה ב מנוחה השבועית, בצירוף פיצוי הלנת שכר כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 12,339.5 ₪ בגין אי-ביצוע הפקדות לפנסיה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה. סך של 9,425 ₪ בגין אי-ביצוע הפקדות לקרן השתלמות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ו. סך של 16,361.8 ₪ בגין פדיון חופשה שנתית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. סך של 3,999.24 ₪ בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ח. סך של 5,000 ₪ בגין אי מתן הודעה לעובד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ט. סך של 10,000 ₪ בגין פיצוי סטטוטורי בשל הפרת תיקון 24 לחוק הגנת השכר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

י. סך של 6,960 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/8/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף, על הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות משפט וסך של 1,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ח תמוז תשע"ט, (31 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .