הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 13195-01-21

לפני כב' הרשם אביעד אברגיל

התובע:
מוחמד יונס
ע"י ב"כ עו"ד ג'מאל פטום

-

הנתבעים:

  1. מוחמד איהאב רושדאן לואבנה
  2. איהאב רושדאן לואבנה

פסק דין

1. הנתבעים נדרש ו להגיש כתב הגנה בתיק זה, וזאת כעולה מאישור המסירה מיום 5/4/21. על-אף קבלת הדרישה כאמור, לא הוגש כתב הגנה למרות שהמועד שהוקצה לכך חלף.

2. בנסיבות אלה, לאור האמור בכתב התביעה ובבקשת התובע מיום 7/6/21, הנני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן:

א. סך של 11,500 ₪ בגין שכר עבודה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/20 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
התובע תבע גם פיצויי הלנת שכר בגין הלנת שכרו. לאחר ששקלתי את הדברים ומתוקף הסמכות הקנויה לי להפחית תשלום פיצויי הלנה, ובשים לב כי פסק הדין ניתן על יסוד כתב התביעה בלבד, החלטתי כי הנתבעים ישלמו לתובע פיצוי בגין הלנת שכרו בסכום של 1,500 ₪, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ב. סך של 24,750 ₪ בגין פיצויי פיטורים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/20 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 5,292 ₪ בגין הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/20 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 13,050 ₪ בגין חופשה שנתית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/20 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה. סך של 17,821 ₪ בגין אי-ביצוע הפקדות לפנסיה , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/20 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ו. סך של 25,000 ₪ - פיצוי בגין אי-הנפקת תלושים ואי-מסירת הודעה על תנאי עבודה , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/20 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. בנוסף, על הנתבעים לשלם לתובע , ביחד ולחוד, סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות משפט וסך של 3,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ו תמוז תשפ"א, (06 יולי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .