הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת סע"ש 11837-03-18

29 אפריל 2019
לפני: כב' ה שופט מוסטפא קאסם

התובע
1 .אוסנת לוי
2. אורה מלול
3. אסתר אורלי וקנין
ע"י ב"כ: עו"ד גולדי רוטנברג

-

הנתבעת
עמותת מרכז גני הילדים שע"י מעיין החינוך התורני בא"י ע.ר. 580217263
ע"י ב"כ: עו"ד עדיאל גלס

פסק דין

1. לפניי תביעה לתשלום הפרשי שכר, פיצויי פיטורין, פיצויים בגין פיטורים שלא כדין ואי עריכת שימוע, הלנת שכר והלנת דמי פיצויים.
2.        במסגרת הדיון שהתקיים ביום 15.11.18, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים וזאת בהתאם למוסכמות שלעיל שהושגו. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים ותחשיבים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
התובעות יגישו סיכומים יחד עם תחשיב מטעמן עד ליום 15.12.18. לתחשיב יצורפו אישורים מתאימים מקרן הפנסיה באשר לסכומים שנצברו עבור כל אחת מהתובעות בגין פיצויים.
הנתבעת תגיש סיכומים מטעמה יחד עם תחשיב תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי התובעות.
התביעה לפיצוי בגין אי עריכת שימוע נדחית.
פסק הדין יינתן ביחס לטענת התובעות באשר לזכאותן לפיצויי פיטורים ושכר עבודה בגין העבודה בצהרון.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
3.         לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, (לרבות הסיכומים), ולאחר ששמעתי את הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעות, על דרך הפשרה, את הסכומים שלהלן:
לתובעת מס' 1 -
א. סך של 40,000 ₪ בגין הפרשי פיצויי פיטורים.
ב. סך של 35,000 ₪ בגין עבודה בצהרון.
לתובעת מס' 2 –
א. סך של 27,000 ₪ בגין הפרשי פיצויי פיטורים.
ב. סך של 28,000 ₪ בגין עבודה בצהרון.
לתובעת מס' 3 –
א. סך של 9,000 ₪ בגין עבודה בצהרון.
הסכומים הנקובים לעיל ישולמו לתובעות בשני תשלומים חודשיים שווים ורצופים כאשר התשלום הראשון ישולם עד ליום 1.6.19 ואילו התשלום השני ישולם עד ליום 1.7.19.
היה וסכום כלשהו לא ישולם במועדו יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
מובהר בזאת כי הסכומים הנקובים לעיל, הם מעבר לסכומים שהופרשו לקופות הגמל או שולמו ישירות על ידי הנתבעת.

כמו כן, על הנתבעת לשלם לתובעות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪ וזאת תוך 30 יום.
4. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
5.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים בדואר, כמקובל.
ניתן היום, כ"ד ניסן תשע"ט, (29 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .