הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ס"ע 72872-01-19

לפני:

כב' הרשמת מירב ניר שלו

התובע
ניסים לוי

-

הנתבעים
1.חאג' מוסטפא עאטף
2. אלה הצפון 4 לבניין והשקעות בע"מ
ח.פ. 515832020
ע"י ב"כ: עו"ד אבו יונס ח'אלד

פסק – דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפני ביום 25/06/2020 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי מותב זה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים. וזאת בין רצפה של 5,000 ₪ - תקרה של 10,000 ₪. אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי–דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות וכן על סמך טיעונים ומסמכים אשר יוגשו בכתב. לא ייפסקו הוצאות.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.

עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק , ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אני מחייבת, את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך כולל של 8,500 ש"ח ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מיום 29/1/2019 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
אין צו להוצאות.
3. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
ניתן היום, כ"א אב תש"פ, (11 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .