הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ס"ע 53233-11-18

לפני:

כב' השופטת רויטל טרנר
נציג ציבור (עובדים) מר אדהם פלאח
נציג ציבור (מעסיקים) גב' אורנה כבירי

התובע/הנתבע שכנגד
עדנאן אבזך
ע"י ב"כ: עו"ד מישל עון

-

הנתבע/התובע שכנגד
ועד מקומי ריחאניה 501605406
ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד סואלחה

פסק דין

במסגרת הדיון שהתקיים בפנינו ביום 10.2.2020 הודיעו הצדדים כדלקמן:
"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים.
אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי–דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים קצרים בכתב.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה."
להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
לאחר שעיינו בחו מר שבתיק, לרבות הסיכומים, ובהתאם לסמכותנו לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ישלם הנתבע (התובע שכנגד) לתובע (הנתבע שכנגד) השלמת פיצויי פיטורים בסך 15,000 ₪, בניכוי כל סכום שהצטבר לפיצויים בקופה, וסך של 25,000 ₪ בגין זכויות סוציאליות בניכוי כל סכום שהצטבר לתגמולים (חלק מעסיק) בקופ ה.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל מיום מועד קבלת פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ה ניסן תש"פ (19 אפריל 2020) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר אדהם פלאח
נציג ציבור (עובדים)
רויטל טרנר, שופטת
גב' אורנה כבירי
נציגת ציבור (מעסיקים)