הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ס"ע 46863-04-19

לפני כב' הרשם אביעד אברגיל

התובעים:

  1. ואיל איוב
  2. נביל ספורי
  3. רמזי סח'ניני
  4. מריאן נופי
  5. ג'מיל סעד

ע"י ב"כ עו"ד נדאל סבאג

-

הנתבעת:
ורד מתכות (ג.א.) בע"מ
ח.פ. 514580216

פסק דין

1. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה בתיקים הנ"ל, וזאת כעולה מאישור המסירה מיום 14/5/19. על-אף קבלת הדרישה כאמור, לא הוגש כתב הגנה למרות שהמועד שהוקצה לכך חלף.

2. בנסיבות אלה, לאור האמור בכתב התביעה ובבקשת התובעים מיום 26/6/19, אני מחייב את הנתבעת לשלם ל כל אחד מהתובעים את הסכומים כדלקמן:

לתובע 1 – ואיל איוב :

א. סך של 7,500 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/10/12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 25,000 ₪ בגין הפרשי שכר ושעות נוספות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/10/12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 4,050 ₪ בגין אי-ביצוע הפקדות לפנסיה , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/10/12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 2,700 ₪ בגין פדיון חופשה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/10/12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה. סך של 3,000 ₪ בגין דמי חגים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/10/12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ו. סך של 2,000 ₪ בגין ביגוד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/10/12 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

לתובע 2 – נביל ספורי:

א. סך של 43,750 ₪ בגין פיצויי פיטורים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 15,000 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 60,000 ₪ בגין הפרשי שכר וגמול שעות נוספות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 30,000 ₪ בגין שכר חודשים אוקטובר ונובמבר 2014 , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה. סך של 31,500 ₪ בגין אי-ביצוע הפקדות לפנסיה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ו. סך של 21,600 ₪ בגין פדיון חופשה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. סך של 12,882 ₪ בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ח. סך של 21,000 ₪ בגין דמי חגים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ט. סך של 5,000 ₪ בגין ביגוד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

י. סך של 15,000 ₪ בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

לתובע 3 – רמזי סח'ניני:

א. סך של 15,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 15,000 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 25,000 ₪ בגין הפרשי שכר וגמול שעות נוספות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 15,000 ₪ בגין שכר חודש 11/13, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה. סך של 10,800 ₪ בגין אי-ביצוע הפקדות לפנסיה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ו. סך של 7,200 ₪ בגין פדיון חופשה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. סך של 1,890 ₪ בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ח. סך של 7,200 ₪ בגין דמי חגים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ט. סך של 3,000 ₪ בגין ביגוד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/ 6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

י. סך של 10,000 ₪ בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

לתובע 4 – מריאן נופי:

א. סך של 22,500 ₪ בגין פיצויי פיטורים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/7/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 15,000 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/7/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 40,000 ₪ בגין הפרשי שכר וגמול שעות נוספות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/7/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 16,200 ₪ בגין אי-ביצוע הפקדות לפנסיה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/6/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ו. סך של 10,800 ₪ בגין פדיון חופשה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/ 7/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. סך של 3,024 ₪ בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/ 7/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ח. סך של 9,000 ₪ בגין דמי חגים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/ 7/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ט. סך של 5,000 ₪ בגין ביגוד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/ 7/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

י. סך של 15,000 ₪ בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/7/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

לתובע 5 – ג'מיל סעד:

א. סך של 15,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 15,000 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 25,000 ₪ בגין הפרשי שכר וגמול שעות נוספות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 15,000 ₪ בגין שכר חודש 11/13, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה. סך של 10,800 ₪ בגין אי-ביצוע הפקדות לפנסיה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום מלא בפועל.

ו. סך של 7,200 ₪ בגין פדיון חופשה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ז. סך של 1,890 ₪ בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ח. סך של 7,200 ₪ בגין דמי חגים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ט. סך של 3,000 ₪ בגין ביגוד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

י. סך של 10,000 ₪ בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/13 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. בנוסף, על הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים סך של 1,000 ₪ בגין הוצאות משפט וסך של 1,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

מיתן היום, כ"ו תמוז תשע"ט, (29 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .