הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ס"ע 23111-03-18

לפני:
כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים): מר אריה דקל
נציגת ציבור (מעסיקים): גב איריס קליין

התובע:
הנתבע בתיק 19182-11-18
ראמי הייב
ע"י ב"כ עו"ד מואייד הייב

-

הנתבעת:
התובעת בתיק 19182-11-18
נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית בע"מ
ח.פ. 513069682
ע"י ב"כ עו"ד עינת כרמי ברק

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפנינו ביום 8/7/20 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"לאחר ששמענו את דברי בית הדין, אנו מסכימים שבית הדין יפסוק לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים.
אנו מסכימים שבמסגרת פסק הדין, בית הדין יורה לחברת הראל ביטוח ופנסיה בע"מ, על פיצול כספי הפיצויים שנצברו ע"ש התובע בתקופת עבודתו מושא התביעה, בין התובע לנתבעת, בהתאם לשיקול דעתו.
הצדדים מצהירים כי יישתפו פעולה, ככל ויידרש, על מנת להמציא מסמכים לחברת הראל בע"מ לשחרור כספי הפיצויים.

אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו עד היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע.

הצדדים מסכימים כי פסק הדין יינתן לאחר שהתובע ימציא לבית הדין, תוך 7 ימים מהיום, אישור מחברת הראל לגבי סכום פיצויי הפיטורים שנצבר ע"ש בתקופת העסקתו מושא הליך זה".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. ביום 8/7/20, הגיש התובע הודעה אליה צירף "אישור יתרת פיצויים עדכנית בחברת הראל ביטוח ופנסיה בע"מ".
3. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אנו מורים לחברת הראל ביטוח ופנסיה בע"מ (להלן: "קרן הפנסיה") לפעול כדלקמן:
(א) להעביר לידי חברת נתיב אקספרס – תחבורה ציבורית בע"מ (להלן: "המעסיקה") - 45% מ תוך כספי פיצויי הפיטורים שצבורים בקרן הפנסיה על שם התובע, מר ראמי הייב, ושהופרשו על ידי המעסיקה.
(ב) לשחרר לטובת התובע, מר ראמי הייב, את יתרת הסכום, דהיינו 55% מתוך כספי פיצויי הפיטורים שצבורים בקרן הפנסיה על שמו , ושהופרשו על ידי המעסיקה.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
4. כאמור בהסכמתם, הצדדים יישתפו פעולה, ככל ויידרש, על מנת להמציא מסמכים לצורך יישום פסק הדין.

5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
ניתן היום, כ"א תמוז תש"פ, (13 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_________________ ___________________ ____________________
מר אריה דקל לובנא תלחמי סוידאן גב' איריס קליין
נציג ציבור עובדים שופטת נציגת ציבור מעסיקים