הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ד"מ 59132-11-19

לפני כב' הרשם אביעד אברגיל

התובע:
בוריס רובינצ'יק

-

הנתבעות:

  1. מיט האוס סחר בקר בע"מ, 515545994
  2. מיט האוס ממדוח בע"מ, 515542645

ע"י ב"כ: עו"ד חוסין דבאח

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 28.6.2020 הודיעו הצדדים כדלקמן :

"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 5,000 ₪ עד לסכום של 15,000 ₪.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שייאמרו.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, (לרבות זה שהוגש), ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הנני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע, ביחד ולחוד, סך כולל של 8,800 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מיום 25.11.2019 ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

3. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ט"ז תמוז תש"פ, (08 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .