הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ד"מ 5679-12-20

לפני כב' הרשם אביעד אברגיל

התובע:
נסאר סאמי
ע"י מר ח'אלד אבו ריא
מזכיר איגוד מקצועי

-

הנתבע:
עדוי גסאב עורסאן

פסק דין

1. הנתבע נדרש להגיש כתב הגנה בתיק זה, וזאת כעולה מאישור המסירה מיום 15/12/20. על-אף קבלת הדרישה כאמור, לא הוגש כתב הגנה למרות שהמועד שהוקצה לכך חלף.
ביום 4/2/21 קיבל הנתבע את הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, וכן את החלטת בית הדין לפיה עליו להגיש לבקשה בתוך 21 ימים. חרף האמור, לא הגיש כל תגובה מטעמו.

2. בנסיבות אלה, לאור האמור בכתב התביעה ובבקשת התובע, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים שלהלן, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 12/12/20 ועד למועד התשלום המלא בפועל:

סך של 9,000 ₪ בגין שכר עבודה (אוקטובר 2020);

סך של 5,000 ₪ - פיצוי בגין אי-מסירת תלושי שכר;

באשר לפיצויי הלנה – לאחר ששקלתי את הדברים ומתוקף סמכותי להפחית תשלום פיצויי הלנה , החלטתי כי הנתבע ישלם לתובע פיצ וי בגין הלנת שכרו בסכום של 1,000 ₪ .

3. בנוסף, על הנתבע לשלם לתובע סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות משפט, אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ' אדר תשפ"א, (04 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .