הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ד"מ 52571-12-17

לפני:

כב' השופט מוסטפא קאסם
נציג ציבור (עובדים): מר יונס ג'בארין
נציג ציבור (מעסיקים): מר זאב גולדנברג

התובע
עדן בוכניק
ע"י ב"כ: עו"ד מרל אורן

-

הנתבעים

  1. תותי ואורי בע"מ
  2. תשובה דוד

ע"י: מר תשובה דוד

3. א.ד אסייתי בע"מ
4. צו רועי
5. פרץ ימין
ע"י ב"כ: עו"ד טל שקלים

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצוי בגין אי הפרשה לפיצויי פיטורין, דמי הבראה, פדיון חופשה, דמי חגים, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, ניכויים שלא כדין, פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד ואי מילוי אחר הוראות סעיף 24 לחוק הגנת השכר וכן גמול שעות נוספות.
2.        במסגרת הדיון שהתקיים ביום 22.1.19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין, ללא נימוקים.
אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה".
             להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
3.         לפיכך, לאור הסכמת הצדדים ובאי כוחם, כי נ פסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לרבות זה שהוגש במהלך הדיון, ולאחר ששמענו את הצדדים ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 31 ג' לחוק בית הדין לעבודה, אנו מחייבים את הנתבעות 1 ו-3, יחד ולחוד, לשלם לתובעת סך כולל של 10,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובעת, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
התביעה כנגד הנתבעים 2, 4 ו-5, נדחית ללא צו להוצאות.
4. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
5.        מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"א שבט תשע"ט, (27 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר יונס ג'בארין
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

מר זאב גולדנברג
נציג ציבור מעסיקים