הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ד"מ 4662-07-19

לפני:

כב' הרשם אביעד אברגיל

התובעת:
זנה זהבה
ע"י מר עבד אעזיז שלבי
מזכיר איגוד מקצועי

-

הנתבעת:
חברת קבוצת אינטלקט הפקה בע"מ
ח.פ. 512919465

פסק דין

1. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה בתיק זה, וזאת כעולה מאישור המסירה מיום 8/7/19. על-אף קבלת הדרישה כאמור, לא הוגש כתב הגנה למרות שהמועד שהוקצה לכך חלף.

ביום 16/9/19 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. באותו היום ניתנה על ידי בית הדין החלטה לפיה על הנתבעת להגיב לבקשה בתוך 14 ימים. בהתאם לאישור המסירה הסרוק בתיק, הנתבעת קיבלה את החלטת בית הדין ביום 24/9/19, אולם לא הגישה כל תגובה.

2. בנסיבות אלה, לאור האמור בכתב התביעה ובבקשת התובעת מיום 16/9/19, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע ת את הסכומים כדלקמן:

א. סך של 2,068 ₪ בגין הודעה מוקדמת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 11,544 ₪ בגין פיצויי פיטורים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 528 ₪ בגין הפרשי שכר מינימום, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/18 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. בנוסף, על הנתבעת למסור לתובעת טופס 161 ומכתבי שחרור הכספים שהצטברו לזכותה בקופת הפנסיה (כולל רכיב פיצויים).

4. בנוסף, על הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,000 ₪ בגין הוצאות משפט, אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ה תשרי תש"פ, (24 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .