הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ד"מ 44047-03-18

לפני:

כב' הרשמת מירב ניר שלו

התובע
היתם שחאדה
ע"י ב"כ: עו"ד אחמד בהותי

-

הנתבע
נוג'ידאת עאטף
ע"י ב"כ: עו"ד אחמד נוג'ידאת

פסק דין משלים

1. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעים. ביום 13.5.2019 הגישו הנתבעים כתב הגנה. ביום 4.6.2019 התקיימה ישיבת פישור בתיק בנוכחות התובע, הנתבעים ובאי כחם. בסיום הישיבה הודיעו הצדדים לבית הדין כי הם לא התפשרו.

2. ביום 11.10.2019 התקיימה ישיבה אשר יועדה לשמיעת ראיות. התובע והנתבע מס' 2 הודיעו בפתח הישיבה כי הגיעו לפשרה ועל כן ניתן פסק דין כנגד הנתבע מס' 2 והתביעה כנגדו נמחקה. כתב התביעה תוקן במעמד הדיון בהתאם לסכומי הפשרה.
הנתבע מס' 1 לא התייצב לישיבה זו, למרות שהיה מודע למועד הדיון כפי שהצהיר על כך בא כחו בדיון. בא כחו אף ציין כי הוא ניסה ליצור עמו קשר טלפוני פעמים רבות, ללא הצלחה. אי לכך, ביקש התובע מבית הדין לחייב את הנתבע מס' 1 במלוא סכום התביעה ובהוצאות ושכ"ט עו"ד. לחילופין, נתבקש לחייב את הנתבע מס' 1 בהוצאות הישיבה וככל שלא ישולם הסכום תוך המועד שיקבע, כי תישמר זכותו של התובע לבקש כי יינתן פסק דין בהיעדר התייצבות.

3. בבקשת התובע ניתנה בדיון ההחלטה הבאה:

"תיק זה קבוע לישיבת הוכחות להיום. הנתבע 1 לא התייצב לישיבת היום, על אף שלדברי בא כוחו הוא היה מודע לקיומה של הישיבה. כמו כן עולה מדברי בא כוחו כי ניסיונות ליצור עמו קשר לא צלחו.

נוכח הסכמתו החלופית של ב"כ התובע לדחות את הדיון בכפוף להוצאות, ועל מנת לתת לנתבע 1 את האפשרות לברר את המחלוקת לגופה, אני נעתרת לבקשת ב"כ הנתבעים כך שייקבע מועד נוסף לשמיעת הראיות בתיק.

הנתבע 1 יישא בהוצאות ושכ"ט עו"ד בגין ישיבה זו, בסך 2,000 ₪ וכמו כן יישא בהוצאות לאוצר המדינה בסך 1,000 ש"ח וזאת בתוך 14 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו סכומים אלו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל, וזאת ללא קשר לתוצאות הסופיות של ההליך.

ב"כ התובע יעדכן את בית הדין האם שולמו הוצאות אלו בתוך 30 ימים מהיום, ובהתאם לכך ייקבע מועד חדש לדיון".

4. ביום 22.11.2019 הודיע התובע לבית הדין כי הנתבע מס' 1 לא שילם את הוצאותיו בהתאם להחלטה שניתנה זאת על אף שבישיבה נכח בא כחו. על כן נתבקש פסק דין כנגדו על מלוא סכום התביעה. הבקשה הועברה לתגובת הנתבע מס' 1 בהחלטה מיום 30.11.2019. ההחלטה הומצאה לידי ב"כ כח הנתבע מס' 1 באמצעות הפקס ביום 6.12.2019.
הנתבע מס' 1 לא פעל בהתאם להחלטה ולא הגיב לבקשה.

5. בנסיבות אלה, הנני נעתרת לבקשת התובע למתן פסק דין ומחייבת את הנתבע מס' 1 לשלם לתובע כדלקמן:
- בגין שכר עבודה סך של 4,300 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק, החל מיום 11/10/2018 ועד ליום התשלום בפועל.
- בגין דמי הודעה מוקדמת סך של 9,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק, החל מיום 11/10/2018 ועד ליום התשלום בפועל.
- בגין שימוש ברכב סך של 3,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק, החל מיום 11/10/2018 ועד ליום התשלום בפועל.
- בגין אי מסירת תלושי שכר סך 3,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק, החל מיום 11/10/2018 ועד ליום התשלום בפועל.

6. על הנתבע 1 לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 1,000 ₪, אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ה' שבט תשע"ט, (11 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .