הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ד"מ 3953-09-17

לפני:

כב' הרשמת מירב ניר שלו

התובע:
כריים עבדאלכרים
ע"י ב"כ: עו"ד ג'ראיסי פארס

-

הנתבע:
מוחמד ג'מאל בסול
ע"י ב"כ: עו"ד זידאן נאיף

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 27.6.2019 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ללא נימוקים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום.
כמו כן, יוגשו סיכומים בהיקף של לכל היותר 2 עמודים.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

2. להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה וניתנה החלטה על הגשת סיכומים.
3. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969, הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע שכר עבודה בסך 8,300 ₪.
כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות בסך 500 ₪ ושכ"ט בסך 2,000 ₪.
הסכומים הנקובים לעיל ישול מו לתובע תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, זאת החל מיום קבלת פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ח תמוז תשע"ט, (31 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .