הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ד"מ 36586-05-18

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
גנאדי קייטלמן
ע"י ב"כ עו"ד סלבה הלל מדלר

-

הנתבעים:

  1. מוקד גשש - שרותי מוקד 24 שעות
  2. דיאגו שיקינסקי
  3. גנדי גומון

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 14/1/19 הודיעו הצדדים כדלקמן:

"לאחר ששמענו את דברי בית הדין, אנו מסכימים שבית הדין ייתן פסק דין לפשרה, כדן יחיד, לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ללא נימוקים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הנני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. סך של 2,200 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
ב. סך של 6,500 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה.

הסכומים הנקוב ים לעיל ישול מו לתובע תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מ היום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

3. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ב שבט תשע"ט, (28 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת