הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ד"מ 17758-03-16

לפני:

כב' הרשמת ד"ר רויטל טרנר

התובע
אבראהים מוחמד מצרי, ת.ז. XXXXXX796
ע"י ב"כ: עו"ד אבו עקל חאלד

-

הנתבעת
א.ב. ריינה בע"מ, ח.פ. 513534289
ע"י ב"כ: עו"ד סאמר בסול

פסק דין

1. בפניי תביעה לתשלום זכויות סוציאליות.
2.        במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 12/12/16 הודיעו הצדדים כדלקמן:
           "לאחר שתוכן ההסכמה תורגם לתובע על ידי המתורגמן שהוזמן לדיון היום, אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ללא נימוקים, וזאת במתווה שבין 0 ל-7,000 ₪.
אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי–דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
התובע רשאי להגיש סיכומים של שני עמודים, תוך 7 ימים מהיום והנתבעת רשאית להגיש סיכומים של שני עמודים, תוך 7 ימים מקבלת סיכומי התובע.
במידה והנתבעת אינה עומדת על בקשתה להגיש סיכומים, תודיע על כך תוך 3 ימים ובהתאם לכך יוותר גם התובע על הגשת הסיכומים.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כלשהי כנגד משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה".
            להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
3.         ביום 15.12.2016 הודיעה הנתבעת כי היא מוותרת על הגשת סיכומים בתיק.
4. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, (לרבות זה שהוגש), ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך כולל של 5,500 ש"ח.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל מיום קבלת פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.
            בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
5.         במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.
ניתן היום, י"ט כסלו תשע"ז, (19 דצמבר 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .