הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ב"ל 43629-09-19

לפני:
כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן
נציג ציבור (עובדים): מר אלי אבוטבול
נציגת ציבור (מעסיקים): גב' איריס קליין

התובעת
קרן אור אלימלך
ע"י ב"כ: עו"ד אלי מלול

-

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

פסק דין

1. במכתבו מיום 20/6/19, דחה הנתבע את תביעת התובעת לגמלת שמירת הריון, החל מיום 6/5/19 ועד ליום הלידה המשוער.
כנגד ההחלטה הנ"ל, הוגשה התביעה אשר לפנינו.

2. במסגרת כתב ההגנה הודיע הנתבע כי לאחר שתביעת התובעת נבחנה בשנית, החליט לאשר את תביעתה לגמלת שמירת הריון עבור התקופה שמיום 27/6/19 עד ליום 23/9/19 – המועד בו התובעת ילדה. כך שהמחלוקת בין הצדדים הצטמצמה לשאלת זכאות התובעת לגמלת שמירת הריון בתקופה שמיום 6/5/19 עד ליום 26/6/19 .

3. ביום 25/11/19, הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, אשר יחווה את דעתו בשאלת זכאות התובעת לגמלת שמירת הריון, בתקופה שנותרה במחלוקת. בהודעתם פירטו הצדדים את העובדות המוסכמות והרלוונטיות לבירור המחלוקת.

4. בהחלטה מיום 26/2/20, מונה פרופ' זאב בלומנפלד כמומחה רפואי מטעם בית הדין (להלן: "המומחה"), אליו הועברו מסמכיה הרפואיים של התובעת, והוא נתבקש להשיב על השאלה: האם היעדרות התובעת מעבודתה, בתקופה מיום 6/5/19 עד ליום 26/6/19, הייתה מתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן אותה ו/או את עובריה או האם היא הייתה מתחייבת בשל סוג עבודתה, מקום ביצוע העבודה או ביצוע העבודה אשר סיכנו אותה בשל היותה בהריון או את עוברה?

5. חוות דעתו של המומחה נתקבלה בבית הדין ביום 5/4/20, ובה נקבע, בין היתר , כי קיימת הצדקה רפואית לשמירת הריון מיום 6/5/19 עד ליום 26/6/19 .

6. בהחלטה מיום 3/5/20, נעתר בית הדין, באופן חלקי, לבקשת הנתבע להפניית שאלות הבהרה למומחה. תשובותיו של המומחה לשאלות ההבהרה נתקבלו ביום 12/5/20 .

7. ביום 31/5/20, הגיש הנתבע בקשה לפסילת המומחה ומינוי מומחה אחר תחתיו ו לחילופין, למינוי מומחה רפואי נוסף. בקשה זו נדחתה, לאחר קבלת תגובת התובעת לה, בהחלטה מיום 6/7/20, מהנימוקים שפורטו.

8. ביום 8/7/20, הוגשה הודעה מטעם התובעת בה בקשה לקבל את תביעתה לשמירת הריון לתקופה שמיום 6/5/19 עד ליום 26/6/19, ולפסוק את הוצאותיה.

9. ביום 12/7/20, הוגשה הודעה מטעם הנתבע במסגרתה הודיע כי הוא חוזר בו מדחיית תביעת התובעת.

10. מכאן, ולאור המפורט בחוות דעתו של המומחה הרפואי מטעם בית הדין ותשובותיו לשאלות ההבהרה, וכן לאור האמור בהודעת הנתבע מיום 12/7/20, תביעת התובע ת לשמירת הריון עבור התקופה שמיום 6/5/19 עד ליום 26/6/19, מתקבלת.

11. בנסיבות העניין, על הנתבע לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך 2,800 ₪, אשר ישולם תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ב תמוז תש"פ, (14 יולי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

_________________ ___________________ ____________________
מר אלי אבוטבול ל ובנא תלחמי סוידאן גב' איריס קליין
נציג ציבור עובדים שופטת נציג ת ציבור מעסיקים