הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע צ"ו 31391-05-20

לפני: כב' השופט יוחנן כהן

המבקש:
יצחק הדר, ( ת"ז-XXXXXX524)

-
המשיבה:
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פסק דין

לפני בית הדין בקשת המבקש, לשחרור כספי הפיצויים המצויים בקופה המרכזית לפיצויים, המנוהלת על ידי המשיבה.

המשיבה הגישה תגובתה ולפיה היא אינה נוקטת עמדה בתביעה למתן פסק דין, וכן מציינת כי "בהתאם להוראות הדין, חברתנו תפעל לפדיון הכספים מהקופה, על פי פסק דינו של בית הדין הנכבד".

כמו כן הוגשה ההודעה מטעם רואי החשבון של המבקש, רוני ישראלי ושות', מתאריך 19.5.20, כדלהלן:
"מבדיקתנו עולה כי מיום 1 בדצמבר 2018 מר הדר יצחק אינו מעסיק עובדים.
למיטב ידיעתנו, למר הדר יצחק אין התחייבויות לפי חוק פיצויי פיטורים לתשלום תביעות פיצויים לעובדים שהעסיק ולפיו לא קיימות תביעות עתידיות ביחס לפיצויי פיטורים שבין עובדים שהעסיק ."

בנסיבות אלו, מצאתי כי יש מקום להורות למשיבה לשחרר יתרת כספי הפיצויים בקופה כמבוקש.

המשיבה תשחרר את יתרת כספי הפיצויים המצויים בקופה מושא פסק דין זה, לידי המבקש בהתאם לנהלים הקבועים בה, תוך 21 יום.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ז תמוז תש"פ, (09 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.