הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע סע"ש 8219-10-20

לפני: כב' הרשמת עינת לסרי

התובע:
מוחמד עלי עווד
ע"י ב"כ עו"ד רולא זחאלקה

-
הנתבעת:
ניר עבודות חקלאיות בע"מ

פסק דין

ביום 4.10.2020 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת לתשלום זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבעת מחודש 7/2013 ועד לחודש 9/2018, וסיומה.
ביום 8.12.2020 נמסרו לנתבעת כתב התביעה, דרישה להגשת כתב הגנה והזמנה לדיון באמצעות מסירה אישית.
ביום 12.1.2021 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, ונקבע כי על התובע להמציא את הבקשה ולתמוך תביעתו בתצהיר ערוך כדין. תצהיר התובע הוגש ביום 12.3.2021.
למרות ההחלטה, טרם הוגשה תגובת הנתבעת או כל הודעה מטעמה.
בנסיבות אלה, מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי-דין) התשנ"ב-1991, אתן בידי התובע פסק דין על יסוד כתב התביעה והמסמכים שהגיש ובהתחשב בהיקף משרתו ובנטלי ההוכחה.
הנתבעת תשלם לתובע כדלקמן:
תשלום הודעה מוקדמת בסך של 3,945 ₪.
פיצויי פיטורים בסך של 9,816 ₪.
הפרשות לקרן פנסיה בסך של 4,823 ₪.
הפרשי שכר בסך של 25,093 ₪.
פדיון חופשה שנתית בסך של 3,994 ₪.
תשלום בגין ימי חג בסך של 9,693 ₪.
דמי הבראה בסך של 9,917 ₪.
הפרשות לקרן השתלמות בסך של 2,504 ₪.
הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.2018 ועד יום תשלומם בפועל.
כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪, אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, א' ניסן תשפ"א, (14 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.