הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע סע"ש 57838-08-19

לפני: כב' השופט יוסף יוספי

התובעת:
ליאת ווקנין
ע"י ב"כ: עו"ד חליוה אופיר

-
הנתבעים:

  1. מג'יק סיסטם מערכות שינה מתקדמות בע"מ
  2. שמעון ווקנין

שניהם ע"י ב"כ: עו"ד אסף רז

החלטה

1. התיק נקבע בזאת להוכחות ליום 2.12.20 שעה 9:00.

הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים.

2. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי הצד המגיש אותם.

3. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיה כדלהלן:

א. התובעת לא יאוחר מיום 6.9.20.
ב. הנתבעים תוך 30 יום מקבלת תצהירי התובעת ולא יאוחר מיו ם 6.10.20.
[ימי פגרת בתי המשפט יבואו במניין הימים].

4. ככל שלתצהיר יצורפו נספחים יוגש התצהיר בעותק קשיח ומודגל לבית הדין, עד 14 יום לפני מועד ההוכחות.

5. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי הדין), התשנ"ב – 1991. לא יוגשו תצהירי הנתבעים במועד, ייראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבע ים להביא ראיות.

6. המצהירים יתייצבו בבית הדין על מנת להיחקר על תצהיריהם.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, יגיש הצד המבקש לזמנו בקשה לבית הדין, בה יפרט את המאמצים שנעשו על מנת לקבל תצהיר, את הסיבה לאי הגשת תצהיר ואת תמצית העדות. הבקשה תוגש בתוך המועד הקבוע לאותו צד להגיש את תצהיריו ותועבר ישירות לצד שכנגד.

8. לעיון המזכירות למעקב תצהירים.

9. הצדדים יודיעו לבית הדין, 14 יום לפני המועד שייקבע להוכחות, שיצרו קשר עם העדים ווידאו את הגעתם לעדות במועד ההוכחות.

ניתנה היום, י"ז תמוז תש"פ, (09 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.