הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע סע"ש 54470-04-21

לפני: כב' השופט יוסף יוספי

התובע:
חליל אלכתנאני
ע"י ב"כ: עו"ד ג'מיל מטאלקה

-
הנתבע:
תען עבודות עפר בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אומר חיים לובושיץ

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו בית- דין זה לפסוק על-פי סעיף 79א' לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, החל בבתי הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 . כן הסכימו הצדדים כי בית-הדין יפסוק ללא נימוקים.

2. בהביאי בחשבון את כלל הנסיבות שבתיק זה, אני פוסק כדלקמן:

א. הנתבעת תשלם לתובע סך של 22,500 ₪ נטו, נכון להיום וזאת עבור פיצויי פיטורים.
סכום זה נקבע לאחר שנוכה הסכום שנצבר בקופות פיצויים וגמל עבור חלק מעסיק בגין תקופת עבודת התובע בנתבעת.
לפיכך, ישולם לתובע סכום זה במלואו – 22,500 ₪.
חלק מסכום זה ישולם עבור שכר טרחת עו"ד כפי שיוסכם בין באי כוח הצדדים, והוא ישולם כנגד חשבונית בצירוף מע"מ.
בנוסף לסכום דלעיל, בתוך 14 יום ממתן פסק הדין ישוחררו הכספים שבקופות לתובע על דרך של העברת המסמכים המתאימים לב"כ התובע.

ב. הסכום הנ"ל ישולם לתובע לא יאוחר מיום 16.2.22, ואם לא ישולם במועד זה יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ג. התביעה שכנגד נדחית ללא צו להוצאות.

ד. אגרה תוחזר לשני הצדדים – לטיפול המזכירות.

3. בפוסקי כך הבאתי בחשבון את כל שנטען בכתבי הטענות ובחומר אשר הוגש, וכן במהלך הדיון שנערך.

4. אין צו להוצאות.

5. העתק פסק-הדין יישלח לצדדים.

ניתן היום, כ"ו טבת תשפ"ב, (30 דצמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.