הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע סע"ש 2473-02-18

לפני: כב' השופט יוסף יוספי
נציג ציבור מעסיקים מר משה קליינמן
נציגת ציבור עובדים גברת מרים יעיש
התובע:
חאלד מוחמד אלמצרי
ע"י ב"כ: עו"ד רולה זחלאקה מסאל

-
הנתבעים:

  1. פאיז אבו ענזה
  2. הבונה אבו ענזה בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד טלאל אלעוברה

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו בית- דין זה לפסוק על-פי סעיף 79א' לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, החל בבתי הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 . כן הסכימו הצדדים כי בית-הדין יפסוק ללא נימוקים.

2. בהביאנו בחשבון את כלל הנסיבות שבתיק זה, אנו פוסקים כדלקמן:

א. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע סך של 18,800 ₪ נטו, נכון להיום. אם יהא צורך לגלם את הסכום הנ"ל, הוא יגולם על ידי הנתבעים ובלבד שהתובע יקבל לידיו את הסכום הנ"ל.

ב. הסכום הנ"ל ישולם לתובע לא יאוחר מיום 14.12.20, ואם לא ישולם במועד זה יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

3. בפוסקנו כך הבאנו בחשבון את כל שנטען בכתבי הטענות ובחומר אשר הוגש, וכן במהלך הדיון שנערך.

4. אין צו להוצאות.

5. העתק פסק-הדין יישלח לצדדים.

ניתן היום, י"ד חשוון תשפ"א, (01 נובמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.