הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע סע"ש 13463-12-16

לפני: כב' סגן הנשיא השופט צבי פרנקל

המבקשת
(הנתבעת):
קורין - ארד (חקלאות) בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד יוסף גבאי

המשיבה
(התובעת):
קורנית שרובר
ע"י ב"כ: עו"ד יוסף מאיר

החלטה

1. בפני בקשה לזימון עד לצורך הגשת מסמכים שהוגשה על ידי המבקשת ביום 17.6.20.

2. במסגרת הבקשה עותרת המבקשת לזמן לדיון את מנהל מחלקת ביטוחי חיים בחברת הביטוח מנורה מבטחים או עובד מטעמו וזאת בהמשך לבקשה שהוגשה כבר ביום 16.1.19 ולהחלטה לפיה היעדר התייחסות מטעם ב"כ התובעת ייחשב כהסכמה, ומשלא ניתנה החלטה בבקשה האמורה, כמו גם לא ניתנה התייחסות מטעם ב"כ התובעת, מוגשת הבקשה לזימון העד עם המסמכים המפורטים בבקשה האמורה, לדיון ההוכחות שיקבע בתיק. ביום 22.6.20, הגישה המשיבה תגובתה והתנגדותה לבקשה לאור העובדה כי הבקשה הוגשה באיחור ניכר ללא הסבר או נימוק, כאשר המקום להגישה היה במועד בו נוהלו הליכי גילוי מסמכים בתיק. כמו כן ציינה המשיבה כי היא נתנה התייחסותה לבקשה האמורה בזמנו. לטענת המשיבה, מאחר שהמבקשת לא העלתה שוב הבקשה מאותו המועד בו הוגשה הבקשה המקורית (16.1.19), נראה כי המבקשת זנחה את בקשתה ואין מקום להחיותה בעיתוי זה. כמו כן נטען כי חקירתה של המשיבה הסתיימה ואין מקום לערו ך מקצה שיפורים בשלב זה מצד המבקשת. המשיבה טוענת כי בבקשה הנוכחית, 'שלפה' המבקשת בקשה חדשה והיא "לקבל עותק מכל פוליסה/ קרן פנסיה שנעשתה עבור המשיבה", כאשר בבקשה המקורית מיום 16.1.19, בקשה זו לא הועלתה. ביום 23.6.20 הגישה המבקת תשובתה לבקשה ופירטה את חשיבות המסמכים בהליך זה.

3. לאחר שבחנתי טענות הצדדים, החלטתי להעתר לבקשה בכפוף לתשלום הוצאות לתובעת בסך של 2,500 ₪, שישולמו לתובעת ללא קשר לתוצאות ההליך תוך7 ימים מהיום.

4. בקשת המבקשת נשוא החלטה זו הוגשה במקור ביום 17.6.20, בניגוד לנטען על ידי המבקשת, המשיבה כן התייחסה לבקשתה וביום 24.2.19 הגישה תגובתה שם ציינה בסעיף 1 כי היא מסכימה לבקשה, בכפוף למפורט בה. עוד, הלינה המשיבה על מועד הגשת הבקשה באיחור וביקשה כי אשקול את התנהלות המבקשת בבואי לפסוק הוצאות בעניין זה.

5. אכן, על בקשות כאלה להיות מוגשות במועד הליכי גילוי המסמכים או בסמוך להן, ולבטח לא במועד בו נמצא תיק זה. עם זאת ולמען חקר האמת, החלטתי להעתר לבקשה בכפוף כאמור לפסיקת הוצאות לטובת התובעת. העד יוזמן כמפורט בבקשה מיום 17.6.20, אם לאחר עדותו של העד והצגת המסמכים, תבקש התובעת להשלים עדותה בסוגייה זו בלבד, תנתן לה האפשרות להגיש תצהיר משלים מטעמה.

6. על כן, דין הבקשה בנוסחה מיום 17.6.20 להתקבל. עד ליום 8.7.20, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות בסך 2,500 ₪.

7. לעיוני ביום 9.7.20.

ניתנה היום, ט' תמוז תש"פ, (01 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.