הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ס"ע 8433-11-17

לפני: כב' הרשמת רעות אייד בזיני

התובע:
חליל אלבטראן, ( תושבי איו"ש-854683406)
ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד

-
הנתבעת:
י.ע.מ. חברה לבניין בע"מ, (חברות-514625284)

פסק דין

1. כתב התביעה הוגש ביום 5.11.17. מעיון באישור המסירה שהוגש לתיק בית הדין, הנתבעת קיבלה את כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה והצדדים אף פנו לוועדה הפריטטית כאמור בהודעת התובע מיום 2.12.19 אולם לא הגיעו במסגרתה להסכמות.

2. בהתאם להחלטת כבוד הנשיא טננבוים מיום 17.2.20 על הנתבעת היה להגיש כתב ההגנה עד ליום 20.3.20. למרות זאת, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה אף לא התייצבה לדיון אשר התקיים לפניי ביום 27.7.20 וזאת הגם כי קיבלה את הזימון לדיון כדין, כעולה מרישומי בית הדין.
בנסיבות הללו קבעתי במעמד הדיון, בין היתר, כי הנתבעת תבהיר תוך 14 ימים מקבלת ההחלטה מדוע על אף החלטות בית הדין, לא הגישה כתב הגנה ומדוע לא יינתן כנגדה פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.

3. כעולה מרישומי בית הדין, פרוטוקול הדיון והחלטתי האמורה, הומצאו לנתבעת ביום 13.8.20 באמצעות הדבקה. למרות זאת, עד למועד זה לא הוגשה כל תגובה ו/או הודעה אחרת מטעם הנתבעת.

4. לאור כל המפורט לעיל, אני נעתרת לבקשת התובע ליתן בידיו פסק דין על יסוד כתב התביעה.

5. הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:

א. פיצויי פיטורים - סך של 5,250 ₪;
ב. פיצוי לפי חוק הודעה לעובד - סך של 1,500 ₪;
ג. הודעה מוקדמת - סך של 3,000 ₪;
ד. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין - סך של 5,000 ₪;
ה. גמול שעות נוספות - סך של 6,136 ₪;
ו. דמי הבראה - סך של 2,268 ₪;
ז. פדיון חופשה - סך של 1,783 ₪;
ח. חלף הפרשות לפנסיה - סך של 447 ₪;
ט. דמי חגים - סך של 1,584 ₪;
י. גמול עבודה בחג - סך של 1,250 ₪;
יא. הוצאות אש"ל - סך של 4,380 ₪;
יב. פיצוי בגין תלושי שכר - סך של 1,500 ₪.

6. הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין אחרת ישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל. כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות התובע ושכר טרחת עו"ד בסך 2,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

7. פסק הדין יישלח לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, י"ט תשרי תשפ"א, (07 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.