הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ס"ע 73443-12-18

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

התובע:

עלי נגאדה
ע"י ב"כ עו"ד עאדל אבו ערר

-
הנתבעת:
א.א עמארני בע"מ

פסק דין

1. לפניי בקשת התובע עלי נגאדה , (להלן – התובע) למתן פסק דין בהיעדר הגנה ובהיעדר התייצבות כנגד הנתבעת, א.א. עמארני בע"מ (להלן – הנתבעת).

2. ביום 31.12.2018 התובע הגיש כתב תביעה כנגד הנתבעת לתשלום זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים שנובעים, לכאורה, מתקופת עבודתו אצל הנתבעת בסכום כולל בסך 39,831 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. כמו כן עתר התובע לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
3. על פי המפורט בכתב התביעה, בין החודשים 12/2009 עד סוף שנת 2013 התובע עבד אצל הנתבעת.
4. כתובתה של הנתבעת, על פי דו"ח רשם החברות, הינה שכונה 21 רהט.
5. לישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 23.06.20 התייצב התובע ובא כוחו. במעמד הדיון, משלא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע ת וה יא גם לא התייצב ה לדיון, ביקש התובע פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבע ת. בהחלטתי הורתי לנתבעת לתת את תגובתה בטרם תינתן החלטה בבקשתו.
6. ביום 5.5.2019 התובע הגיש אישור מסירה ולפיו ביום 5.3.2019 הגיע שליח מטעם משרד בא כוח התובע למען הנתבע בשכונה 21 ברהט וביצע מסירה של מסמכי התביעה באמצעות בן משפחה אך הוא סירב לחתום.
7. בנסיבות אלה, הואיל ומהמסמכים שהוגשו לבית הדין עולה כי מסמכי התביעה הומצאו לנתבעת , וחרף זאת עד היום לא הוגש כתב הגנה וכן לא הוגשה תגובה לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, ובהתאם לתקנה 43 ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, הנני נעתר לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת.

8. נוכח האמור, הנתבעת תשלם לתובע, תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, את הסכומים הבאים:
א. חלף הודעה מוקדמת בסך 4,300 ₪;
ב. השלמת פיצויי פיטורים בסך 3,798 ₪ ;
ג. דמי הבראה בסך 5,236 ₪;
ד. חופשה שנתית בסך 4,440 ₪ ;
ה. דמי חגים בסך 2,890 ₪ ;
ו. הפרשות לקרן הפנסיה בסך 1,387 ₪ ;
ח. הפרשות למענק שנתי בסך 2,000 ₪;
ט. דמי נסיעות בסך 13,200 ₪;
י. תוספת משפחה בסך 580 ₪.

9. לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד כתב התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.
10. בנוסף הנתבעת תישא בהוצאות התובע ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל בסך 1,500 ₪ , שישולם תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ג תמוז תש"פ,(15 יולי 2020), בהעדר הצדדים.