הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ס"ע 6442-01-21

לפני: כב' הרשמת עינת לסרי

התובע:
מוחמד גריב
ע"י ב"כ עו"ד חנא סמעאן

-
הנתבעת:
כ.ג. אור בע"מ

פסק דין
בפני בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה בגין תביעת התובע כנגד הנתבעת לתשלום זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבעת וסיומה.
עיון באישור המסירה ותצהיר המוסר שהוגשו לתיק בית הדין מעלה כי כתב התביעה, הדרישה להגשת כתב הגנה וההזמנה לדין הומצאו לנתבעת כדין.
משלא הוגש כתב הגנה, הוגשה בקשה למתן פסק דין. בהחלטתי בבקשה קבעתי כי תגובת הנתבעת תוגש בתוך 21 ימים ממועד המצאת הבקשה וההחלטה אחרת עשוי בית הדין ליתן כנגדו פסק דין בהיעדר הגנה , ונקבע כי על התובע לתמוך תביעתו בתצהיר ערוך כדין.
למרות שהבקשה וההחלטה הומצאו לנתבעת כדין, עד היום לא הוגש כתב הגנה  או תגובה לבקשה לפסק דין בהעדר הגנה, ועל כן אני נעתרת לבקשה.
אלה, מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי-דין) התשנ"ב-1991, אתן בידי התובע פסק דין על יסוד כתב התביעה והמסמכים שהגיש ותצהירו .
הנתבעת תשלם לתובע בתוך 30 ימים כדלקמן:
פדיון חופשה שנתית בסך של 5,742 ₪.
תשלום בגין ימי חג בסך של 4,300 ₪.
דמי הבראה בסך של 4,914 ₪.
הפרשים לקרן פנסיה בסך של 6,890 ₪.
פיצויי פיטורים בסך של 9,553 ₪.
פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת 5,220 ₪.
הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.10.2020 ועד יום תשלומם בפועל.
כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ב' אב תשפ"א, (11 יולי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.