הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע ס"ע 50104-02-21

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

התובעת:

דה סילבה מריה
ע"י ב"כ עו"ד משה אלמגור

-

הנתבעים:

דניאל שוקורון
אורלי שוקרון
ע"י ב"כ עו"ד ערן ברוך

פסק דין

1. בדיון ביום 4.10.2021 ביקשו הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת נגד הנתבעים, לרבות נגד ילדי הנתבעים או כל גורם מטעם הנתבעים, בגין עבודתה של התובעת אצל הנתבעים או אצל ילדי הנתבעים או כל גורם מטעם הנתבעים וסיום עבודתה.
הסכום שייפסק לא יפחת מסך של 10,000 ₪ ולא יעלה על סך של 18,000 ₪.

2. לאחר עיון במכלול החומר שבתיק, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת פיצויי פיטורים בסך 16,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

לא ישולם הסכום במועדו, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.
האגרה לתובעת תוחזר בהתאם לתקנות.

ניתן היום, כ"ט תשרי תשפ"ב,(05 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים.